La hyttedrømmen bli virkelig

Vi tilbyr nøkkelferdige og lokalproduserte hytter på flotte tomter. En hytte skal fylles med gode opplevelser, ikke bare etter ferdigattesten er overlevert! Vi i Numehytta er opptatt av at du som hyttekjøper kan nyte byggeprosessen mens vi håndterer alle praktiske ærender. Vi tar ansvar for hele byggeprosessen fra kartlegging av planer og ønsker til ferdigstillelse. Vi tar ansvar for prosjektstyring og fremdrift inn mot de forskjellige underleverandører og entreprenører. Vår erfaring og kjennskap til de ulike leverandørene sikrer leveranse til avtalt tid og med god kvalitet. Våre hytter leveres i tradisjonelt bindingsverk av tre og holder selvfølgelig gjeldende byggeforskrifter. Vi er både tilgjengelige og tilstede i nærmiljøet!

Hvorfor velge oss?

Numehytta er en av få hytteleverandører som gir deg som kunde fritt spillerom og mulighet for alle tilpasninger av hyttemodeller.

Vi har et nært og godt samarbeid med både kommune, grunneiere, entreprenører og de ulike håndverksgruppene. De ulike yrkesgruppene som er med på å ferdigstille din hyttedrøm er fagfolk med stor yrkesstolthet!

Vi bruker god tid med kundene våre i planleggingsfasen og finner gode løsninger sammen.

For oss er det viktig å skape et levende lokalsamfunn, noe vi gjør gjennom et bevisst bruk av lokale håndverkere.

Fakta
  • Faglig dyktighet
  • Effektiv byggeprosess
  • Sunn konkurranse
  • Lokal kunnskap
  • Tillit bygd opp over tid