I kontrollerte former
Hyttene produseres innendørs, i et kontrollert miljø. Alt er gjennomtenkt ned til minste detaljnivå. HEDDA bygges etter et modulsystem som har en grunnmodul på 120 x 120 cm. Dette gir unike muligheter når det gjelder utformingen av hyttene. I samarbeid med hyttekundene planlegger vi hvordan modulene settes sammen, hvordan vinduene plasseres, og hvilken planløsning som er optimal. I praksis er det ofte slik at hyttekunden forteller arkitekten hva de vil at hytta skal være for dem, og så leker arkitekten seg med ”byggeklossene” og skaper den ønskede hytteopplevelsen.

Hedda er arkitekttegnet
Arkitektene kvalitetssikrer hyttene som bygges av Hedda Hytter. De faste arkitektene har så grundig kjennskap til alt som har med hyttene å gjøre, at de alltid kan lokke frem det som er det beste ved Hedda for akkurat deg som kunde. Ny modell i 2017: HEDVIG for Hedda Hytter, som er et annerledes alternativ.

De dyktige hendene
Erfarne prosjektledere og dyktige håndverkere sørger for at hytta overleveres nøyaktig slik det ble avtalt. Hyttene produseres ved hovedfabrikken i Hedalen i Valdres og ved Suldal Hyttebygg AS i Ryfylke. Over hele linja er håndverket og den byggetekniske kvaliteten blant det aller beste på markedet.

De miljøvennlige tankene
Hovedproduksjonen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Tvers igjennom hele produksjonen er det et krav om å gjennomføre prosjektene så miljøvennlig som mulig etter miljøkrav. Krav til snølast, varmeisolering og tetthet er også behørig ivaretatt. Leverandøren tilstreber å bevare stedegen vegetasjon på tomten, og søker å plassere hyttene slik at de ikke dominerer naturen og landskapet.

https://www.hedda.no/

Fakta
  • Arkitekttegnes 
  • Modulhytte
  • Unik tilpassing 
  • Miljøvennlig
  • Produseres i Valdres 
Arkitekten:

"Å få en hytte til å kle tomt og landskap krever både talent og god planlegging, spesielt hvis man samtidig vil prøve å bevare mest mulig av naturen rundt hytta."

-Jon Haug