Vi ønsker å gjøre det enkelt for folk flest å realisere hyttedrømmen. Siden folk flest er
forskjellige betyr dette for oss å tilby stor valgfrihet innenfor rammer som gjør
prosjektet realiserbart og kostnadseffektivt.

Vi i Blåne håper også å inspirere. Inspirere både til hytteliv, og til å gå etter
drømmene – den ene kanskje bortenfor den andre…

Vi vet ikke hva du drømmer om…

Ideen om Blåne Hytter begynte med den erkjennelsen. Vi ønsket derfor å lage et
hyttekonsept som ville gi deg som kunde store muligheter for egne tilpasninger uten
å miste fordelene ved effektiv produksjon. 

Første gang publikum fikk møte Blåne Hytter var på riflefutteralet til Tarjei Bø under
skiskytter VM i 2015. Et nytt konsept basert på 50 års erfaring var i emning. Fire uker
senere ble den første Blånehytta rullet ut fra fabrikken vår ved Kvitfjell i
Gudbrandsdalen.

Vi tar vare på lange håndverkstradisjoner fra Gudbrandsdalen, og har stolte
håndverkere med ønske om å gjøre ting fornuftig, enkelt, og godt.

En av disse håndverkerne var Gunnar Horten. Som 15-åring begynte han karrieren
som snekker. I 1965 satte han opp sin første hytte, og i 1968 startet han sitt eget
byggefirma. Det var starten på et nytt industrieventyr i Gudbrandsdalen. Gunnar
Horten ble kjent for sin meget kostnadseffektive elementproduksjon til hytter og hus.

Denne lange erfaringen tok vi med oss da Blåne Hytter ble formet.    

I fabrikken vår bygger vi veggelementer til hytter og annekser. Disse kjøres deretter
ut til byggeplassene for å bli montert på grunnmurene.

På byggeplassen har vi faglig dyktige snekkere vi kjenner godt, og de er disse som
utfører og ferdigstiller hyttene i samarbeid med vår stedlige byggeleder og øvrige
leverandører (f.eks. rørlegger, elektriker osv.) som også skal uføre sine oppgaver i
byggene.

Vi ønsker fortsatt å ta vare på, og fremme, solide håndverkstradisjoner.

http://blåne.no/