Eiken Hytter ble stiftet i 1994. Vi har i mange år levert hus og hytter til store og små prosjekter, i innland og på eksport. Vår kompetanse med hus, hytter og trelastproduksjon til byggemarkedet er fra 1985.

Kvalitet, kraftige dimensjoner, norske produkt, komfort, praktiske løsninger, og godt utnyttet areal blir satt i høysetet. Omtegninger og justeringer gjør vi selvsagt uten tillegg i prisen. Det er lagt stor vekt på eksteriør for trivsel og tilpasning til omgivelsene. Vår beskrivelse inneholder bred liggende kledning, røff ukantet eller rektangulær belistning som standard. Dette gir et meget eksklusivt inntrykk og høyner verdien. Innvendige paneler i fin furukvalitet og 195 mm furupanel samt profilerte lister i hyttas hovedrom. Ønskes andre produkter enn byggesett beskrivelsen inneholder, kan dette endres.

De fleste av våre modeller kan produseres i storelementer som er en moderne og tidsbesparende byggemetode. Vi streber etter godt tilrettelagte byggesett for videre monteringsprosess og kort byggetid. Metoden ivaretar tørrhetskrav på en god måte.

https://www.eikenhytter.no/