Robølshøvda Hyttegrend - Visning av tomtefeltet

Lørdag 9. september 11.00 - 1400 holder vi visning i tomtefeltet

Denne dagen vil også noen av hytteleverandørene være tilstede sammen med oss. Håper vi sees!

Velkommen!