Svarttjernlia 3 Justert 1920X1144

Nyheter

Det skjer mye om dagen i utbyggingsområdet!

Visningshytta fra Hedda Hytter er klar og strømmen er tilkoblet! I tillegg er det nå tre hytter under oppføring. Det er solgt syv tomter og bygging av disse starter så snart forholdene tilsier det. Forgreineinger for VA og strøm internt i feltet er på plass. Kroon Maskin AS sluttfører arbeidet med hovedtrasse i løpet av uke 20.